top of page
מעסיק יקר,  
החקיקה המוגברת בתחום הפנסיוני מטילה עלייך אחריות רבה בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני של העובדים שלך!
 

בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בתחום החיסכון הפנסיוני.

חלק ניכר מהשינויים נוגעים למעסיקים שבניכם:

  • האופן בו מדווח המעסיק את תשלומי הפנסיות של העובדים;

  • צורת ההתקשרות של המעסיק עם סוכן הביטוח;

  • גובה הפקדות המעסיק לחיסכון הפנסיוני של עובדיו;

  • יצירת קרן פנסיה ברירת מחדל.

.

– כל אלה ועוד קיבלו ביטוי במסגרת תהליכי חקיקה והכוונה של רשות שוק ההון והפיקוח על הביטוח, תוך הטלת אחראיות כבדה על המעסיק.

שירותים המוצעים למעסיקים:

  • ייעוץ והכוונה פנסיונית למעסיק - כולל קביעת מדיניות פנסיונית בארגון, טיפול בבעיות תשלומים, התקשרות עם גורם מתפעל ומתן קו פתוח לשאלות מקצועיות למחלקת שכר. ​

  • מתן ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי פרטני לעובדים. ​

  • מתן ייעוץ ביטוח אובייקטיבי לבכירים.​

  • הרצאות וסדנאות לעובדים.

bottom of page