top of page

פנסיה בשפה פשוטה

מה לעשות עם כספי הפיצויים?

האם החלפתם לאחרונה מקום עבודה?

כל מעבר עבודה כולל למעשה אירוע מס המדווח לרשויות המס באמצעות טופס שנקרא 161. בטופס זה המעסיק מדווח על כספי הפיצויים אותם הוא משחרר לעובד. כספי פיצויים אלה יכולים להיות מענקים (כגון פדיון ימי מחלה; הודעה מוקמת, השלמת פיצויים וכו') ו/או פיצויים שנצברו בחיסכון הפנסיוני לאורך שנות העבודה.

קיבוע זכויות 

הגיע הרגע הגדול ואתם פורשים לגמלאות. לפרישה זו היבטים משמעותיים הן בפן המנטלי והן בפן הכלכלי.

עם הגעתכם לגיל הפרישה החוקי (אישה – גיל 62, גבר – גיל 67) , עומד לרשותכם "סל" של פטור אותו ניתן לממש במידה והתחלתם לקבל קצבה ממקור פנסיוני. נכון לשנת 2020 הסל הזה עומד על 796,536 ₪. בכדי לממש את הפטור נדרש להגיש טופס הנקרא "קיבוע זכויות", טופס 161 ד.

בואו נעשה סדר בביטוחים!

מכירים את שיחות הטלפון מגופים שונים המציעים לכם בדיקה "חינם" של הביטוחים שלכם?  הנציגים החביבים משמיעים דאגה (מזויפת) כלפיכם: "רק נרצה לוודא שאת מבוטחת בצורה מיטבית", "רק חשוב לבדוק שאין לך כפילויות בין ביטוחים שונים" ועוד כל משפטי מחץ מושחזים כחלק מדף המסרים המכירתי שלהם.

לפנסיה שלך יש צבע

אם אתם נמצאים ממש לפני פרישה, זה בדיוק הזמן לבדוק את "צבע הכסף" של החיסכון הפנסיוני שלכם. אז איזה גוונים יש בחיסכון שלכם? תגמולים הוניים, תגמולי קצבה לפני 01/01/2000, פיצויים פטורים, פיצויים ברצף קצבה, פיצויים הוניים, כספי פרט, כספים שהופקדו לפי תיקון 190 ועוד ועוד.

פנסיה לעצמאים

החל משנת 2017 חלה חובת הפקדה לעצמאים. חובה זו מגדירה תחשיב לגובה ההפקדה החודשית, אילו עצמאים חייבים בהפקדה וכן אילו הטבות קיימות לצד חובה זו.

כיצד תזהו שיושב מולכם משווק פנסיוני לא אובייקטיבי?

משווק פנסיוני, הוא בעל רישיון, שעובד מטעם בית השקעות מסוים או חברת ביטוח מסוימת. משווק פנסיוני, ימכור לכם מוצרים אך ורק של הגוף בו הוא עובד. למשל, משווק פנסיוני העובד בחברת הראל, ימכור לכם את קרן הפנסיה של הראל, או את קרן ההשתלמות של הראל. לחילופין, משווק פנסיוני של חברת מנורה מבטחים, ימכור לכם רק קרן פנסיה של חברת מנורה מבטחים.

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה 

מעשה שהיה כך היה...

3 אחים בעלי חברה פנו אליי לייעוץ. 3 האחים בעלי שכר זהה . 3 האחים היו בטוחים כי המלצות עבור אחד יהיו זהות לאחר. אחת ההתלבטויות שעמדה בפניהם היא האם נכון יהיה לשלב במסגרת החיסכון הפנסיוני שלהם הפקדה לאחת מקרנות הפנסיה. למעשה, הדילמה שעמדה בפניהם - ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

רכישת נדל"ן לפרישה

רבים שוקלים להשקיע בנדל"ן כמקור למימון החיים שלאחר הפרישה מעבודה. להשקעה כזו יתרונות וחסרונות, השקעה כזו איננה נטולת סיכונים. יחד עם זאת, היא בהחלט עשויה להיות השקעה מוצלחת לאנשים בפרופיל מסויים. ביחד עם בארי גורטלר הר טוב, מומחה ויועץ לנדל"ן (וגם חבר ותיק), חיברנו מאמר שיעזור לכם להכיר את היתרונות והחסרונות של השקעה זו. ממליצה לכל מי שעומד בפניי החלטה שכזו, לפנות לבארי.

מעסיקים- האם אתם מוכנים למהפכת הדיווח ב 2016 ?

האם קרה לכם שהעברתם שיק לחברת הביטוח עם דרישה לפצל את ההפקדה במבנה הפרשות מסוים, אולם חברת הביטוח קלטה את הסכומים במבנה הפרשות אחר?

האם קרה לכם שהתשלום שהעברתם, נקלט באיחור והעובדים קיבלו הודעת פיגורים מחברת הביטוח?

bottom of page