top of page

מהו ייעוץ פנסיוני?

מטרת הייעוץ הפנסיוני עבור הלקוח:

בשנת 2005 יצאה לדרך רפורמת בכר, רפורמה גדולה בשוק ההון הישראלי. בין מכלול של החלטות ושינויים הוחלט גם על הפרדה בין ייעוץ פנסיוני לשיווק פנסיוני. נקבעו 3 סוגי רישיונות:

משווק פנסיוני - מחזיק רישיון זה הוא עובד מטעם חברת ביטוח מסוימות או מטעם בית השקעות מסוים ויש לו זיקה למוצרים אותם הוא מוכר. כלומר, הוא מתוגמל מהגוף או החברה בה הוא מעוסק. 

סוכן ביטוח פנסיוני - מחזיק רישיון זה הוא למעשה סוכן ביטוח כפי שאתם מכירים. סוכן הביטוח מוכר מוצרים של חברות וגפים שונים ויש לו זיקה למוצאים אותם הוא מוכר. כלומר, גם הוא, בדומה למשווק פנסיוני, מתוגמל מהגופים והחברות שאת מוצריהם הוא מוכר. 

יועץ פנסיוני - מחזיק רישיון זה הוא אובייקטיבי ואין לו זיקה למוצרים שהוא מציע או ממליץ עליהם. יועץ פנסיוני מחויב לבחון עבור הלקוח מוצר מתוך כלל המוצרים הקיימים בשוק (קיימים שני סוגי יועצים: יועץ פנסיוני עצמאי ויועץ פנסיוני בבנק).

מטרתה של הבחנה זו הייתה למעשה למנוע ניגוד עניינים שהיה מובנה בעיסוקו של סוכן הביטוח, עיסוק ששלט עד אותו רגע במתן שירותי ייעוץ בתחומי הפנסיה והביטוח. הרי לא הגיוני שמי שייתן ייעוץ הוא גם זה שימכור את המוצר. ייעוץ כזה לא בהכרח עונה לצרכי הלקוח ולסוכן הביטוח אינטרס למכור ביוקר (כלומר בדמי ניהול גבוהים) כי זהו מקור פרנסתו.

אבולציה טבעית

  • השנים חלפו מאז אותה רפורמה ותחום הייעוץ הפנסיוני התפתח בצורה משמעותית. הצורך בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי הולך וגובר וההכרה בכך מצד הלקוחות הולכת וגדלה. כיום הצורך בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי נובע מכמה סיבות שהן תוצר של שינויים אבולציונים המתרחשים בשוק הפנסיה והביטוח: 

  • תחילה, סוכני הביטוח, המתווכים העיקריים בשוק, כורעים תחת הנטל. מצד אחד, מקצצים להם בעמלות, זאת לצד העיסוק האינטנסיבי של אמצעי התקשורת בנושא דמי הניהול. בנוסף, כאשר מבנה התגמול של הסוכנים הוא כזה הנובע ממכירה, סוכני הביטוח במרביתם מוכוונים למכירה הבאה ופחות במתן מענה שותף ומעמיק ללקוחות קיימים. ​

  • על רקע הקושי של הסוכנים במתן מענה ללקוחותיהם, פונים רבים מהם לקבל שירות ישיר מחברות הביטוח. חברות הביטוח שיפרו ועדין משפרות בצורה ניכרת את ערוצי ההתקשרות הישירים. ולמרות זאת, רמת התחרותיות הנמוכה בשוק הביטוח מובילה למרכזי שירות בהם זמני ההמתנה גבוהים מהרגיל, מוקדנים בלתי מקצועיים וכן סרבול בתהליכי העבודה (אין סיבה להתייעל כשאין תחרות!). ​

  • בנוסף על כל אלה, וכחלק בלתי נפרד, נעשו ב-10 שנים האחרונות רפורמות ושינויים רבים מצד המדינה בצורה של חקיקה ותקנות מיסוי. בשינויים אלה, המדינה מגלגלת את האחריות לטיפול בחיסכון לידיו של האזרח הקטן. תהליך זה נעשה מבלי שניתן לאזרחים חינוך פיננסי הולם המאפשר להם להתמודד עם סוגיות מורכבות כגון חיסכון פנסיוני וביטוחים.

​ייעוץ פנסיוני -  המענה ל"כאבי" השוק. 

  • רק ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי יכול לתת מענה הולם לטיפול בכספי הפנסיה במצב השוק הקיים:​

  • בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, המחוייבות היא ללקוח בלבד. אני כיועצת פנסיונית, מייצגת את לקוחותיי אל מול חברות הביטוח וסוכני הביטוח. ​

  • בייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, נעשה בירור מעמיק של צרכים תוך מתן דגש למאפיינים אישיים של הלקוח. אני כיועצת פנסיונית מבררת עם הלקוח את מצבו הכלכלי, התעסוקתי, הבריאותי, העדפות סיכון אישיות וכל פרט אחר שעשוי להשפיע על ההחלטות שיש לעשות בחיסכון הפנסיוני ובביטוחים. למשל, אותי מעניין לדעת הרכב הנכסים הכולל של הלקוח כדי לבדוק אם אפשר להפחית ביטוחים (סוכן ביטוח מעוניין בדרך כלל - למכור ביטוח).​

  • ביייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, השפה פשוטה וברורה. אני כיועצת פנסיונית מעוניינת שתבינו את השפה שבה מדברים סוכני הביטוח וחברות הביטוח, בכדי שתוכלו לבקר ולפקח עליהם בהמשך הדרך. ​

  • כיום חברות הביטוח והגופים המוסדיים מחויבים לתת גישה ישירה למידע עבור כל בעל.ת רשיון.

bottom of page