top of page

כיצד תזהו שיושב מולכם משווק פנסיוני לא אובייקטיבי?

משווק פנסיוני, הוא בעל רישיון, שעובד מטעם בית השקעות מסוים או חברת ביטוח מסוימת. משווק פנסיוני, ימכור לכם מוצרים אך ורק של הגוף בו הוא עובד. למשל, משווק פנסיוני העובד בחברת הראל, ימכור לכם את קרן הפנסיה של הראל, או את קרן ההשתלמות של הראל. לחילופין, משווק פנסיוני של חברת מנורה מבטחים, ימכור לכם רק קרן פנסיה של חברת מנורה מבטחים.

 

לא פעם, בכדי לשכנע אתכם להצטרף למוצרים שהוא מציע, משווק פנסיוני יציג לכם טבלאות עם תשואות של המוצרים שהוא מוכר בהשוואה למוצרים המתחרים. יש לבחון בעין ביקורתית ביותר את המייצגים של המשווק הפנסיוני:

1. מומלץ לבדוק לאיזו תקופה בחר המשווק פנסיוני להציג את הנתונים. רצוי שיוצגו נתונים על פניי תקופת זמן גדולה מחמש שנים.

2. מומלץ לבדוק בין איזה מסלולים הוא בחר להשוות. לא פעם נתקלתי במייצגים מטעים בהם בוחר משווק פנסיוני להשוות בין מסלול השקעה כללי בקרן הפנסיה שהוא מוכר לבין מסלול השקעה אג"ח בקרן הפנסיה המתחרה . כך, לרוב, הוא יציג כי התשואות במסלול הכללי גבוהות יותר ממסלול האג"ח. זהו מייצג מטעה ולא תקין. יש לדרוש השוואה בין אותם מסלולי השקעה. 

 

היות ומשווק פנסיוני מתפרנס מעמלות מכירה, מטרתו היא למכור כמה שיותר, בדמי ניהול גבוהים ככל הניתן. יש לבדוק את הצעת דמי הניהול שלו ביחס לאלטרנטיבות הקיימות בשוק. יש לציין כי לפעמים, דווקא דמי הניהול אצל משווק פנסיוני נמוכים ביחס לדמי ניהול שיציע לכם סוכן הביטוח.

משווק פנסיוני יכול להשאיר עליכם רושם ולתת לכם שירות יוצא מן הכלל בעת המכירה, אולם כאשר תזדקקו לשירות, הוא יפנה אתכם למוקד שירות הלקוחות של החברה. במוקד שירות הלקוחות של החברה, תהיו עוד לקוח מתוך לקוחות רבים שמתקשרים לקבל שירות, הזמינות יכולה להיות נמוכה, מקצועיות הנציגים ירודה וזמני ההמתנה ארוכים למדיי. מדי שנה משרד האוצר מפרסם את מדד השירות של חברת הביטוח ובתי ההשקעות העוסקים במכירת מוצרים פנסיוניים. מומלץ מאוד לבחון את מדד השירות של הגוף אותו מייצג המשווק. ראו מטה דוגמאות למדד השירות שהתפרסם לשנת 2018. 

בכדי לקבל החלטה נבונה עבור החיסכון הפנסיוני שלכם, ובכדי לקבל מייצגים אובייקטיבים אודות הנתונים הקיימים בשוק, מומלץ להיוועץ תחילה עם יועץ פנסיוני אובייקטיבי, בטרם הפגישה עם משווק פנסיוני.

מדד השירות פנסיה 218.PNG.png
מדד השירות גמל 2018.PNG.png
מדד השירות אכע 2018.PNG.png
bottom of page