top of page

בואו נעשה סדר בביטוחים!

האם גם אתם קיבלתם שיחת הטלפון מגופים המציעים לכם בדיקה "חינם" של הביטוחים שלכם?  הנציגים החביבים משמיעים דאגה (מזויפת) כלפיכם: "רק נרצה לוודא שאת מבוטחת בצורה מיטבית", "רק חשוב לבדוק שאין לך כפילויות בין ביטוחים שונים" ועוד כל מני משפטי מחץ מושחזים כחלק מדף המסרים המכירתי שלהם.

חשוב להבין שברכישת ביטוח מטרתנו היא להעביר את הסיכון שממנו אנו חוששים לחברת הביטוח וזאת בתמורה לתשלום חודשי קטן. התשלום החודשי הוא קטן, באופן יחסי לגובה הנזק שייווצר במידה ואותו סיכון יתממש. "התשלום הקטן" זוהי למעשה הפרמיה שאתם משלמים, הנזק או הסיכון יבוא לידי ביטוי בסכומי כיסוי או סכום ביטוח.

הנה לכם כמה הנחות יסוד, שיעזרו לכם להתמודד עם שיחות מכירה מחברות ביטוח ובכלל יסייעו לכם לייצר שליטה כאשר תשלומי הביטוח יוצאים מכלל שליטה ויסייעו לכם לקבל החלטה איזה ביטוח צריך? ומה סכום הביטוח שצריך?

הנחות יסוד:

4.

 לא ניתן לבצע השוואה מדוקדקת בין פוליסות ביטוח שונות. בכל רגע נתון, לכל פוליסה יש את ייחודיות שלה, תמיד יהיו יתרונות וחסרונות בכל פוליסה שנבחן. חשוב לוודא שהקטסטרופות מכוסות באופן מיטבי.

3.

משפחה לא יכולה להתנהל בשוטף באופן שההוצאה על ביטוחים מכבידה על ה"כיס" שלה. פעם איש חכם אמר לי: "אי אפשר להיות מונעים רק מהפחדים של המחר". ההוצאה על ביטוחים צריכה להיות  הגיונית וסבירה ביחס להכנסות המשפחה. 

2.

ביטוחים קונים כנגד סיכונים שעשויים להסב קטסטרופה כלכלית למשפחה. סיכון שאיננו בגדר קטסטרופה – לא בהכרח מחייב רכישה של ביטוח. ההגדרה של קטסטרופה כלכלית תהיה שונה בין משפחה אחת לאחרת. הדבר תלוי ביציבות הפיננסית של המשפחה ובהון הפיננסי הכולל.

1.

לא תמיד ניתן להתמגן ב-100% מפני סיכון כזה או אחר. לעתים צריך לחיות לצד הסיכון ורק לנסות לצמצם את נזקיו. צמצום הנזקים, אפשר שיעשה על ידי רכישת ביטוח או על ידי הקצאת חיסכון למקרה חירום. מידת אהבת/ שנאת הסיכון שלכם לרוב היא שתשפיע עליכם אם לרכוש ביטוח או לא. יש כאלה שהסיכון כל כך מפחיד אותם שרכישת ביטוח היא בגדר שקט נפשי ממשי.

ייעוץ ביטוח אובייקטיבי יסייע לכם לקבל תמונת מצב בהירה וברורה של המצב הביטוחי שלכם; יסייע לכם להגדיר מהם קטסטרופות למשפחה ומה התקציב החודשי שניתן להקצות להוצאות על ביטוחים!

bottom of page