top of page

ביטוח מנהלים או קרן פנסיה

מעשה שהיה כך היה...

 

3 אחים בעלי חברה פנו אליי לייעוץ. 3 האחים בעלי שכר זהה . 3 האחים היו בטוחים כי המלצות עבור אחד יהיו זהות לאחר. אחת ההתלבטויות שעמדה בפניהם היא האם נכון יהיה לשלב במסגרת החיסכון הפנסיוני שלהם הפקדה לאחת מקרנות הפנסיה. למעשה, הדילמה שעמדה בפניהם - ביטוח מנהלים או קרן פנסיה?

 

המסקנות עבור כל אחד מהאחים היו שונות לחלוטין. עבור אחד, כלל לא הייתה קיימת הדילמה "ביטוח מנהלים או קרן פנסיה", הומלץ על המשך חיסכון בביטוח המנהלים שלו. עבור השניים האחרים לא הייתה נדרשת הכרעה "ביטוח מנהלים או קרן פנסיה" - אלא הוחלט על שילוב בינהם, כאשר לכל אחד התמהיל (אחוז החיסכון המופנה לקרן פנסיה) היה שונה.

 

החל משנת 2013 אסר המפקח על הביטוח על חברות הביטוח למכור ביטוחי מנהלים המבטיחים מקדם המרה לקצבה. במידה מסוימת איסור זה הוביל לכך שהדילמה "ביטוח מנהלים או קרן פנסיה" איננה קיימת יותר, ובאופן כמעט אוטומטי המצטרפים החדשים מפנים את החיסכון שלהם לקרן פנסיה.

יחד עם זאת, לחוסכים בעלי ביטוח מנהלים סוגיית "ביטוח מנהלים או קרן פנסיה" עדיין קיימת. יש לציין כי אין כללי אצבע, ההחלטה בין ביטוח מנהלים או קרן פנסיה צריכה להיות מותאמת אישית למאפייני המיועץ. הנה רשימת המאפיינים שיש לבחון כאשר רוצים להכריע ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. לעיתים דרך המלך תמצא דווקא בשילוב של השניים:

  • מצב בריאותי

  • מאפייני ביטוח המנהלים הקיים: דמי ניהול, מקדם מובטח, הטבות קיימות

  • סוג העיסוק 

  • גובה השכר

  • העדפות אישיות של המיועץ​

  • אופק תעסוקתי

איקונים קופת חזיר-01.png
bottom of page