top of page

מרגישים אבודים בקריאת דוח השנתי של קרן הפנסיה?

רוצים שהחיסכון שלכם יהיה שווה יותר? 

רוצים לדעת כמה כסף יהיה לכם בפרישה?

מטרת הייעוץ הפנסיוני:

1. היכרות והבנה של מושגי יסוד בעולם הפנסיה והביטוח. ידע זה כוח! ברגע שיודעים ומכירים את המושגים הבסיסיים, יורדות כל החומות ויורדים כל החסמים, כך לא נרתעים מלהתמקח ולבוא בדרישות מסוכן הביטוח ומחברת הביטוח. 

 

2. לעשות סדר בתיק הפנסיוני והביטוחי הקיים. מכירים את המשפט "שמור על הסדר והסדר ישמור עלייך"? זהו משפט כל כך נכון בכל מה שקשור לביטוחים ולפנסיה. סדר זה שלב ראשון בתהליך. לדעת היכן חוסכים, היכן מבוטחים, על מה וכמה מבוטחים וכמה משלמים על החיסכון ועל הביטוחים. הסדר, הוא צעד משמעותי וחשוב בדרך אל חיסכון פנסיוני מועיל. 

3. שיפור החיסכון. איך משפרים את החיסכון? מפחיתים דמי ניהול, לומדים למצות את הטבות המס שהמדינה מקנה לנו, מתאימים את הביטוחים לצרכים האישיים, מתאימים את רמת הסיכון בחיסכון להעדפות אישיות וליעדים אישיים ועוד. 

איקונים לאתר-01.png

שכירים - ייעוץ פנסיוני 

הצורך בייעוץ פנסיוני לשכירים מהותי כי:

 ​

  • קיימות לא מעט טעויות באופן ביצוע ההפקדות של המעסיק לקרן הפנסיה של העובדים. 

  • לא פעם, נדרש לבצע פיצול בין מוצרי חיסכון שונים, התמהיל הנכון בין סוגי החיסכון, תלוי במאפייני העובד (עיסוקו, רמת השכר שלו, מצב בריאותו ועוד). 

  • בכל עזיבת עבודה ומעבר בין מקומות עבודה, יש להסדיר טיפול נכון בחיסכון מול רשויות המס ומול חברות הביטוח. 

  • נדרשת התאמה של הביטוחים בכל שינוי של עיסוק או בכל שינוי ברמת השכר. 

  • טיפול מיטבי בכספי פיצויים במעמד עזיבת עבודה. 

איקונים עע-01-01.png

עצמאים - ייעוץ פנסיוני 

הצורך בייעוץ פנסיוני לעצמאים מהותי כי:

  • העצמאים אינם מאוגדים כמו קבוצה של עובדים שכירים ועל כן אין מי שדואג להם להטבות בדמי ניהול, להפקדה רציפה לחיסכון ועוד. 

  • לעצמאים קיימים צרכים ייחודים לביטוחים ולכן נדרשת התאמה מדויקת למאפייני העצמאי (סוג העיסוק, תנודתיות בשכר, עונתיות בהכנסות וכו'). 

  • ניצול הטבות המס הוא עניין מהותי לרווחיות העסק. 

  • עצמאים רבים מגיעים לגיל פרישה ללא מקורות מימון מספקים.​​

 

קראו על האילוצים  הקיימים לעצמאים בבחירת חיסכון פנסיוני.....

הייעוץ הפנסיוני כולל: 

קבלת תמונת מצב של החיסכון היום.

קבלת תחזית לפרישה בתרחישים שונים.

סיוע בקבלת החלטות הנוגעות לחיסכון הפנסיוני.

ביצוע מו"מ עבורכם על דמי הניהול. 

בחינת הכיסויים הביטוחיים במסגרת החיסכון הפנסיוני.

בחינת מסלולי ההשקעה. 

קבלת תמונת מצב של ביטוחי הפרט (ביטוחי בריאות, סיעוד, תאונות אישיות, מחלות קשות).

ליווי ביישום ההמלצות. 

קבלת כלים וכללים למעקב אחר החיסכון הפנסיוני בשפה פשוטה. 

 

איקונים V-01.png
איקונים V-01.png
איקונים V-01.png
איקונים V-01.png
איקונים V-01.png
איקונים V-01.png
איקונים V-01.png
איקונים V-01.png
איקונים V-01.png

בתום הייעוץ תקבלו הבנה ברורה ובהירה על מצבכם הפנסיוני והביטוחי!

bottom of page