מה לעשות עם כספי הפיצויים ?

האם החלפתם לאחרונה מקום עבודה?

כל מעבר עבודה כולל למעשה אירוע מס המדווח לרשויות המס באמצעות טופס שנקרא 161. בטופס זה המעסיק מדווח על כספי הפיצויים אותם הוא משחרר לעובד. כספי פיצויים אלה יכולים להיות מענקים (כגון פדיון ימי מחלה; הודעה מוקמת, השלמת פיצויים וכו') ו/או פיצויים שנצברו בחיסכון הפנסיוני לאורך שנות העבודה.

אז כיצד מטפלים באירוע מס זה? באמצעות טופס שנקרא 161 א.

ב-161 א, העובד מודיע לרשויות המס מה בכוונתו לעשות עם כספי הפיצויים. להלן האפשרויות העיקריות:

  • מימוש פטור – בסעיף ד1, נודיע לפקיד שומה שבכוונתנו לממש פטור על כספי הפיצויים. בסעיף זה נפרט מי הגורם המשלם שנרצה לקבל עבורו פטור. הפטור נקבע עד גובה של שכר או התקרה (12,420 ₪ נכון ל-2020), לפי הנמוך מבניהם, כפול שנות הותק בעבוד. קיימים מקרים בהם ניתן להגדיל את הפטור. חשוב להדגיש כי מימוש פטור במעמד עזיבת עבודה, יביא לפגיעה בפטור על הקצבה בגיל פרישה. 

  • רצף פיצויים/ רצף מעסיקים – בסעיף ד 5. 1. נודיע לפקיד שומה שאנו דוחים את ההתחשבנות על כספי הפיצויים לעזיבת עבודה הבאה. בעזיבת עבודה הבאה, הפטור יחושב לפי שנות העבודה של המעסיק האחרון בצירוף שנות העבודה של המעסיק שעבור הפיצויים שלו בוצע הרצף. חשוב לדעת כי בחירה זו מחייבת תשומת לב ומעקב ורצוי לבצעה רק בעזרתו של בעל מקצוע.

בקשת פטור על המענק.PNG

  • רצף קצבה- בסעיף ד 5. 2.  - גם בבחירה זו אנו דוחים את ההתחשבנות על כספי הפיצויים. בבחירה זו אנו מבקשים לייעד את כספי הפיצויים לתשלום קצבה בעתיד. החיוב במס יהיה תלוי בגובה הקצבה וביתרת ההון הפטורה שתעמוד לזכות הפורש בגיל הפרישה. ככל שאין לכם צורך קיומי בכספי הפיצויים וככל שמדובר בחיסכון המיועד לקצבה בעתיד, רצוי להימנע ככל הניתן ממשיכת הפיצויים ורצוי לבחור באפשרות לרצף קצבה. יש לציין, כי כיום, בחלק מהחסכונות הפנסיונים, כספי פיצויים המיועדים לקצבה אשר לא הגיעה בגינם בקשה למשיכה בפטור, הכספים ייועדו לקצבה באופן אוטומטי לאחר 3 חודשים ממועד עזיבת העבודה.

רצף קצבה.PNG
רצף מעסיקים.PNG

קיימות אפשרויות נוספות לטיפול בכספי הפיצויים. בכל עזיבת עבודה ובטרם מלוי 161 א מומלץ להיוועץ עם איש/אשת מקצוע. טיפול מסודר בכספי הפיצויים במעמד עזיבת עבודה עשוי לחסוך לכם כסף רב ולחסוך "כאב ראש" בעתיד.